آزمایشگاه پاتوبیولوژی آسا


...لطفاً منتظر بمانید

بخش های آزمایشگاه

  • بخش پذیرش و جوابدهی
  • بخش میکروب شناسی
  • بخش مولکولی
  • بخش کروماتوگرافی (HPLC)
  • بخش فلوسایتومتری
  • بخش هورمون شناسی
  • بخش پاتولوژی
  • بخش خون شناسی
  • بخش بیوشیمی

سازمان های طرف قرارداد

بیمه دیبیمه البرزبیمه تعاونبیمه ملتبیمه معلمبیمه سرمدبیمه دانابیمه نوینبیمه رازیبیمه سلامتبیمه آسیابیمه سینابیمه سامانتامین اجتماعینیروهای مسلح


تماس با ما

آدرس آزمایشگاه:
تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، نبش خیابان شکراله، پلاک 141، طبقه اول
تلفن ویژه مراجعین:
00 54 00 88 21 98+ : تلفن
54 93 63 88 21 98+ : تلفکس
 شماره همراه :
33 56 318 905 98+
وب سایت:
www.asa-lab.ir 
ایمیل : 
assa.medlab@gmail.com