درباره ما

آزمایشگاه آسا با تکیه بر دانش متخصصین و نیروی کار با تجربه ، برآن شده است که با استفاده از به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی گامی متفاوت در ارائه ی خدمات بردارد . 
از اینرو در کنار انجام آزمایشات روتین ، مجموعه ایی کامل از آزمایشات تخصصی در بخش های مولکولی ، فلوسایتومتری ، کروماتوگرافی ، IHC , ژنتیک و غربالگری را راه اندازی کرده است .  
و مخاطبین آزمایشگاه آسا از جمله آزمایشگاه های همکار و پزشکان محترم میتوانند از دریافت با کیفیت ترین نتایج در کمترین زمان ممکن اطمینان حاصل نمایند .