بخش های آزمایشگاه

بخش پذیرش و جوابدهی

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٩/٠٣

نوع بخش : پذیرش و جوابدهی

بخش پذیرش و جوابدهی
  • سرعت، دقت و صحت در پذیرش به طوری که میانگین زمان انتظار بیماران از بدو ورود تا خروج کمتر از 15 دقیقه می‌باشد.
  • رعایت کامل بهداشت و نظافت محیط و ایجاد فضایی مطلوب برای زمان انتظار 
  • رعایت شأن مراجعین محترم با رفتار پسندیده از بدو ورود تا خروج از آزمایشگاه به طوری که خاطره‌ی خوبی را در ذهن مراجعین ایجاد نماید.