جوابدهی آنلاین

مراجعه کننده محترم :

با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مندرج بر روی قبض میتوانید جواب خود را به صورت آنلاین از روی سایت در یافت نمایید .

توجه :

جهت وارد کردن نام کاربری و رمز عبور حتما از کیبورد انگلیسی استفاده نمایید .

جواب آزمایشات پاتولوژی بر روی وب سایت نمایش داده نمیشود .
 

 

جوابدهی آنلاین مراجعین