نظرسنجی

میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه ، با علائم بالینی بیمار خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف